23:55 22 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
110
ما را در دنبال کنید

اسپوتنیک، کابل: دولت افغانستان با در اختیار گذاشتن زمین به صادرکنندگان و تولیدکنندگان قالین، در نظر دارد که سه شهرک رهایشی و صنعتی قالین در ولایت‌های کندز، ننگرهار و بلخ بسازد.

براساس قراردادی که روز دوشنبه میان مسوولان وزارت‌های شهرسازی، تجارت، اداره مستقل اراضی و همچنین اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان قالین در ارگ ریاست جمهوری با حضور اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان به امضا رسید، قرار است دولت سه‌هزار و پنج‌صد جریب زمین برای ساخت این شهرک‌ها در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان قالین بگذارد.

جواد پیکار رییس اداره اراضی افغانستان، در مراسم امضای این قرارداد گفت که سه‌هزار و پنج‌صد جریب زمین دولتی در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان قالین برای ساخت این‌ شهرک‌ها در ولایات کندز، ننگرهار و بلخ قرار داده می‌شود و پنج‌هزار جریب زمین دیگر نیز طی ده سال‌ آینده با درنظرداشت خواست صنعت‌کاران قالین در دیگر ولایات گذاشته خواهد شد. آقای پیکار گفت: «این پروژه بنام شهرک‌های رهایشی و صنعتی قالین مسمی گردیده و از طریق اتحادیه مولدین قالین با همکاری وزارت شهرسازی و مسکن و تجارت و صنایع بادرنظرداشت زنجیره ارزشی قالین، دیزاین و نقشه می‌گردد تا زمین‌ها به نوعی استفاده گردد که شامل ساحات رهایشی، فابریکات، ساحات سبز، خدمات عامه، ساحات تجارتی و ساحات توسعه‌ای فابریکات باشد.»

رییس اداره اراضی افغانستان گفت که قرار است در ساخت این شهرک‌ها دوصد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شود. او گفت که با ساخت این شهرک‌ها 110 هزار نفر به صورت مستقیم و یک و نیم میلیون نفر دیگر به صورت غیرمستقیم مستفید خواهند شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر