04:36 25 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اسپوتنیک، کابل: تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله افغانستان، در دیدار با معاون کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته است که نیروهای پولیس از توانایی‌های خوبی برخوردارند اما در برخی از موارد به کمک‌ها و همکاری‌های متحدان بین‌المللی افغانستان نیاز دارند.

آقای جاهد تاکید کرده که انتظار می‌رود تا کمک‌ کشورهای اروپایی با نیروهای پولیس ملی افغانستان ادامه یابد.

در همین‌حال، معاون کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که همکاری‌های این اتحادیه به نیروهای پولیس افغانستان در بخش‌های مختلف ادامه خواهد یافت. او گفته است که پس از پایان ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان، فصل جدیدی از همکاری‌های دوامدار از سال 2017 آغاز خواهد شد. وی افزوده که این همکاری‌ها در بخش‌های آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر