12:55 26 سپتمبر 2018
خبر خوش برای ساکنان کابل

خبر خوش برای ساکنان کابل

© Photo / ارگ
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20

تا شش سال دیگر از هرگونه تولید بی جای زباله ها جلو گیری شده و با همکاری مردم، نهادهای ذیربط ملی و بین المللی از طریق اجرای بر نامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، زباله های انتقال داده شده نیز به مواد قابل استفاده تبدیل خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل خبرگزاری آوا، مسوولین شهرداری کابل می گویند: در سال گذشته مالی، این اداره گامهای مهمی را در عرصه خدمات معیاری، تاسیس زیر بناها و مدیریت صحیح خدمات شهری برداشته است. عبدالله حبیب زی شاروال کابل، امروز یک شنبه طی یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه های حکومت گفت: شهرداری کابل با هماهنگی ادارات ذیربط و موسسات بین المللی مشکلات اساسی تنظیفی شهر کابل را طی سال جاری تحلیل و ارزیابی کرده و راه حلهای مناسب و دائمی را برای آن جستجو کرده است. آقای حبیب زی همچنان گفت: شهرداری کابل می خواهد با همکاری مردم، سکتور خصوصی، و سیستم های معیاری انتقال زباله ها و کثافات، شهر کابل را تا چند سال دیگر به یک شهر نظیف تبدیل کند. شاروال کابل در ادامه به عمده ترین مشکلات و چالهشای تنظیفی نیز اشاره کرد و گفت: نبود آمار و ارقام موثق از میزان تولید زباله ها، نبود سیستم معیاری جمع آوری، عدم همکاری شهروندان ، عدم رعایت قانون شهر نشینی، عدم همکاری رسانه ها و سایر نهادهای فعال، وجود کارگرهای خیالی در ریاست تنظیف از مشکلات عمده فرا راه نظافت شهری به شمار می رود. همچنین به گفته او، موجودیت کارکنان کهنسال و جوانان کند کار، نبود سیستم شفاف در بخش مصارف سوخت و روغنیات وسایط، عدم پاک کاری به موقع آبروها و کانالها به صورت دوامدار، پایین بودن ظرفیت تخنیکی و ماشینری ریاست تنظیف، نبود محلات متعدد انتقال زباله ها، کمبود تشکیل پرسونل خدماتی به تناسب نفوس شهر کابل و موجودیت چالشهای امنیتی در مسیر راه گزگ در جریان انتقال زباله ها از دیگر مشکلات این اداره به شمار می رود. او گفت: بر اساس تحقیق و بررسی های انجام شده تا کنون از ۴۵۰ کارگر خیالی جلو گیری شده است و عاملین آن تحت پیگرد قرار دارد. آقای حبیب زی اضافه کرد: شهرداری کابل برای بهبود وضعیت شهری تا کنون ۶۵۰ زباله دانی را در تمام شهر جا به جا کرده و ۱۲۰ حمام و ۱۰ شهرک را نیز که قانون شهرداری را رعایت نمی کردند فعالیت های شان را متوقف کرده است. او تاکید کرد: پس از این نیز با متخلفین تنظیفی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و به خصوص با کسانی که زباله و کثافات را در دریای کابل که نماد زیبایی این شهر است می ریزند، تا سر حد جریمه نقدی و زندان برخورد خواهد شد. این گفته ها درحالی بیان می شود که ازدیاد نفوس در شهر کابل، عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی، تولیدات بیش از حد زباله در اطراف و حومه شهر، مشکلات تنظیفی زیادی را بوجود آورده و مردم را از لحاظ صحی با خطرات جدی مواجه کرده است.

مرتبط:

اعتراض کنندگان خواهان مسدود کردن سفارت پاکستان در کابل شدند
گام رو به جلوی رهبران کابل در مسیر حسن همجواری با ایران
پیکرهای نیم جان جوانان در جاده های کابل فراموش شده است
وقوع دو انفجار در شهر کابل
گشایش دومین نمایشگاه تولیدات و دست آوردهای طبی در کابل
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک