18:49 26 سپتمبر 2018
افغانستان

دوازده دزد مسلح در کابل بازداشت شدند

افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اسپوتنیک، کابل: نیروهای امنیت ملی اعضای دو گروه از دزدان مسلح را در شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

اداره امنیت ملی می‌گوید افراد بازداشت شده که شامل دوازده نفر می‌شوند، توسط رحیم و صدام رهبری می‌شدند.

این اداره می‌افزاید این دزدان مسلح که از ناحیه هفدهم بازداشت شده‌اند، مصروف سرقت‌ پول نقد، وسایط نقلیه و اجناس قیمتی مردم بودند. به گفته اداره امنیت ملی،‌ این دزدان مسلح باالفعل زمانی بازداشت شدند که می‌خواستند بیش از هشت‌صد پوند انگلیسی را از نزد یک شخصی که به تازگی از انگلستان آمده است، به زور سرقت کنند.

سرقت‌های مسلحانه در شهر کابل در اخیرا بیشتر شده و این مشکل به نگرانی‌های باشندگان این شهر افزوده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک