07:39 22 جولای 2018
کابینه در باره ثبت اقوام در تذکره الکترونیکی فیصله می‌کند

کابینه در باره ثبت اقوام در تذکره الکترونیکی فیصله می‌کند

© Photo / دفتر معاون دوم
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اسپوتنیک، کابل: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌‌گوید که موضوع اقوام جهت ثبت در تذکره الکترونیکی در کابینه فیصله خواهد شد.

آقای دانش این موضوع را امروز در دیدار با همایون محاط رییس عمومی اداره ثبت و احوال نفوس و تذکره الکترونیکی مطرح کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید:‌ «هر گونه تصمیم در مورد اقوام قابل ذکر در تذکره الکترونیکی باید در کابینه مورد بحث قرار گیرد و به عنوان یک مصوبه به تصویب کابینه برسد.» وی هم‌چنین تاکید کرد: «موضوع اقوام قابل ثبت در تذکره الکترونیکی باید در هماهنگی با ادارات مربوطه به خصوص وزارت‌های اقوام و قبایل و عدلیه و فرامینی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث قرار گیرد و تصمیم گرفته شود.»
سرور دانش تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را یک ضرورت توصیف کرده می‌گوید هرگاه این قانون تعدیل نمی‌شد، روند توزیع تذکره الکترونی هم‌چنان متوقف می‌ماند.
در همین‌حال، همایون محتاط می‌گوید که آمادگی‌های لازم برای آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی گرفته شده است. رییس عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی هم چنین لیستی را که در فضای مجازی منتشر شده تكذيب کرده است. او گفت که این لیست اساس نداشته و از سوی اداره تذکره الکترونیکی صادر نشده و صحت ندارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک