افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شماری از هلیکوپتر های ناشناس در ساحه تحت اداره طالبان در ولایت غزنی نشست کرده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری رشد، یک عضو شورای ولایتی غزنی مدعی است که نشست شماری از چرخبال های ناشناس در ولسوالی های واغظ و خوگیانی غزنی که تحت اداره طالبان است مشاهده شده است.
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی می گویدکه "نشست طیاره ها در قلمرو دشمن واقعاً برای ما سوال برانگیز است."
در همین حال مسئول مطبوعاتی ارتش درغزنی در یک تماس تلفونی به رسانها نشست این چرخبال ها را در برخی نقاط غزنی تائید میکند و مدعی است که این چرخبال ها متعلق به خارجی ها بوده است.
والی غزنی می گوید: این موضوع را به مرکز گزارش داده است.
عبدالکریم متین، والی غزنی گفت: "من هم این موضوعات را از مردم شنیده ام، به مرکز گزارش دادیم."
از سوی هم والی سرپل می افزاید که نیرو های امنیتی در زمان عقب نشینی از ولسوالی واغظ تمام تجهیزات شان را به طالبان رها کرده اند.
پیش از این نیز شماری از چرخبال های ناشناس در ولایت سرپل در ساحات تحت اداره طالبان مشاهده شده بود که نگرانی والی سرپل و شورای ولایتی این ولایت را در پی گرفته بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر