17:05 08 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
تهیه شده توسط
0 30
ما را در دنبال کنید

با کمال تاسف این اولین و آخرین حادثه درد ناک برای شهروندان ما نخواهد بود

در برنامه " صحبت داغ هفته دکتور سمیع الله پویا مبصر سیاسی "اسپوتنیک نیوز" مصاحبه دارد با محترم بشیر بیژن معاون نهاد خدمت گذاران کابل در مورد حادثه علمناک 31 مای در کابل.

با کمال تاسف این اولین و آخرین حادثه درد ناک برای شهروندان ما نخواهد بود، دشمن بی شرم ووحشی صفت همواره در کمین است ، تا از چه راه ها ، با استفاده از کدام وسایل و کانال ها مردم ما را به سوگواری عزیزان شان بنشانند.
هدف از دعوت در برنامه امروزی از شما جناب محترم بیژن صاحب اینست تا با هم در مورد تدابیر عملی در جهت کمک به مردم کابل ،در چنین حالات ایکه سخت نیاز دارند ، بحث و مشوره گردد و ایشان بپرسیده شود که چه تدابیر می تواند نهاد خد متگذاران کابل در چنین حالات به شهرو ندان ما روی دست گیرد.
در ذیل کلیک کنید و بشنوید:

 

امید این نهاد و نهاد های دیگر اجتماعی بتوانند ابتکارات موثررا در امر کمک به شهروندان ما روی دست گیرند، چون متاسفانه چشم امید مردم ما دیگر به ارکین قدرت که قبضه ارگان های امنیتی را در انحصار خود دارند، ضعیف شده و صرف با ابتکار و انسجام عمل نخبگان می توان توده های وسیع جامعه، مخصوصآ جوانان کشور را، بسیج نمود. مهم این است که نهاد خد متگذاران کابل در این رستا پیش قدم گردد ، نهاد های بیشتر اجتماعی ایجاد گردد و مهمتر از همه رهبری همه نهاد های اجتماعی و سیاسی کشور بدست نخبگان جامعه قرار گیرد، نه زور مندان و سرد مداران ایکه با نام های شان همه خوب بلد هستند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر