افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پروژه های بزرگ منطقه ای افغانستان به دلیل نبود چارچوب همکاری منطقوی با موانع زیادی روبرو است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از جمهور، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی، آب و برق افغانستان گفته است، که افغانستان در راستای تطبیق پروژه‌های مربوط به انرژی با موانع بزرگ منطقه ای مواجه است، ولی هم اکنون این وزارت چارچوبی را برای انجام همکاری و رفع موانع منطقه ای ایجاد کرده است.

وزیر انرژی، آب و برق افغانستان گفته است: کشورهای فروشنده برق متوجه شده اند که افغانستان به سمت خود بسندگی در حرکت است و به همین خاطر چالش‌های را نیز ایجاد می کنند.
وزیر انرژی و آب افغانستان همچنین می گوید: کشورهای فروشنده برق به افغانستان به دلیل نبود این برنامه قیمت برق را به خواست خود بر افغانستان تحمیل کرده‌اند؛ اما با حرکت افغانستان به سوی خودکفایی قیمت برق نیز کاهش خواهد یافت.

با وجود چندین بند برق در افغانستان این کشور نیازمندی های برق خود را از کشورهای تاجکستان، ترکمنستان، ایران تامین می کند، اما با این حال هم شهروندان افغانستان از جمله شهر کابل در این روزها از نبود برق شکایت دارند. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر