06:18 21 سپتمبر 2018
محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد

محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه

© Sputnik / M.Naderi
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
130

محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد.

به گزارش اسپوتنیک، امروز چهارشنبه ضیافتی به مناسبت اعزام محصلین افغان برای تحصیل در موسسات تحصیلات عالی روسیه در سفارت این کشور در کابل برگزار گردید.

روسیه همواره در تقویت ظرفیت های فکر به افغانستان کمک کرده و در حال حاضر نظامیان، منسوبین پولیس، پولیس مبارزه با مواد مخدر و تعداد زیادی متخصصین ملکی افغانستان در انستیتوت ها و پوهنتون های روسیه در حال کسب علم و دانش هستند.

وزارت تحصیلات وعلوم روسیه هر سال بیش از صد بورسیه تحصیلی را برای جوانان افغان اختصاص داده و امسال 300 جوان برای تحصیل به این کشور اعزام می گردد.

 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / M.Naderi
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / M.Naderi
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / Naderi M.
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Photo / M.Naderi
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / M.Naderi
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / M.Naderi
 • محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد
  © Sputnik / M.Nader
1 / 7
© Sputnik / M.Naderi
محفل استقبال از اعزام محصلین افغان به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد

در سال جاری میلادی با توجه به نیازمندی های شدید افغانستان به کادر های ماهر و متخصص روسیه 300 بورسیه دولتی را در اختیار افغانستان قرار داده است.

این محصلین از طریق کمیسیون معتبر که برای انتخاب نامزدان که متشکل از نمایندگان ساختارهای حکومتی، موسسات تحصیلی ، سازمان های اجتماعی و رسانه های افغانستان ایجاد گردیده است، انتخاب شده و تمام کاندیدان شامل نهاد های تحصلیکی گردیده و اکثریت آنها ویزه های تحصیلی را دریافت کردند و تعدادی از آنها عازم روسیه شده و دروس خویش را آغاز نمودند.

فدراسیون روسیه در آینده نیر قصد دارد مناسبات خود را با جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های بشردوستانه تحصیلی، فرهنگی و ورزشی توسعه بخشد. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک