10:55 11 دسمبر 2018
زعفران  بدیل مناسب برای کشت کوکنار

زعفران بدیل مناسب برای کشت کوکنار

© Photo / وزارت زراعت
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

سومین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات با اشتراک مقامات دولتی، نماینده های مردم و زعفران کاران این ولایت راه اندازی گردید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وزارت زراعت افغانستان، هدف از راه اندازی این جشنواره تشویق دهاقین زعفران کار، معرفی بیشتر زعفران افغانستان و بازاریابی برای این محصول قیمت بهاء میباشد.

در حال حاضر نزدیک به 3500هکتار زمین در ولایت هرات تحت کشت زعفران قرار دارد و انتظار میرود امسال حاصلات آن نیز افزایش قابل ملاحظه داشته باشد. سال پار از مزارع زعفران هرات حدود 6 تن حاصل برداری شده بود که نظر به فعالیت های انجام شده امسال این رقم به 8 تن خواهد رسید.


هرات 90 درصد زعفران کشور را تولید می کند که در این راستا 32 انجمن و بیش از 42 شرکت در آن فعالیت و عضویت دارند.
اشتراک کنندکان این جشنواره زعفران را بدیل مناسب برای کشت کوکنار عنوان نموده گفتند همه برای ترویج و بازاریابی آن تلاش می نمایند.
دراین جشنواره تقدیر نامه نیز برای اتحادیه ملی زعفران کاران و ریاست های همکار با اداره زراعت اهداء گردید. همچنان جوایز برای سه بهترین عکاس (گل زعفران)، دو بهترین مقاله راجع به گیاه زعفران، دو شاعر برتر (شعر سروده شده زعفران) و 2 بهترین گل ساز (گل زعفران) در نظر گرفته شده بود که برای آنها اهداء گردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک