12:26 11 دسمبر 2018
اعلان رقابت در 35 بست در وزارت انرژی و آب

اعلان رقابت در 35 بست در وزارت انرژی و آب

© Fotolia / Syda Productions
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

حدود نزدیک به 1000 تن متقاضی درخواستی های شانرا به این اداره ارسال نمودند

به گزارش اسپوتنیک، محمد آصف غفوری مسئول روابط عمومی وزارت انرژی و آب می گوید که این وزارت 35 بست ریاست های حوزه های فرعی دریایی خویش را از طریق برنامه CBR به منظور جذب کدر های متخصص و با تجربه به اعلان رقابتی می گذارد.
به گفته وی "بست های ریاست های حوزه های فرعی دریایی از تاریخ 9 تا 25 اسد سالروان اعلان شده بود که بعد از ختم پروسه شارت لیست آن اکنون قرار است به تاریخ 28 عقرب آزمون رقابتی آن برگزار گردد".
آقای غفوری ادامه داده گفت، حدود نزدیک به 1000 تن متقاضی درخواستی های شانرا به این اداره ارسال نمودند که از آن میان 125 نفر واجد شرایط رقابت گردیدند.
وزارت انرژی و آب مصمم است تا با برگزاری یک آزمون کاملا شفاف زمینه رقابت سالم میان کدرهای متخصص کشور را فراهم نموده و بهترین ها را برای مدیریت حوزه های آبی کشور برگزیند. مجیب

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک