00:52 17 نوامبر 2018
محاصره لیسه نسوان افغان ترک کابل

محاصره لیسه نسوان افغان ترک کابل

کریم
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1011

لیسه نسوان افغان ترک در کابل تحت محاصره نیروی های امنیتی قرار گرفته و ساحه تحت نظارت جدی امنیتی قرار دارد.

به گزارش اسپوتنیک، لیسه نسوان افغان ترک کابل را نیروهای امنیتی محاصره کردند و در همین حال تعدادی از خانواده های که برای گرفتن  فرزندانشان به مکتب رفته بودند اجازه بیرون شدن از مکتب را ندارند و تعدادی دیگری از این خانواده ها هم اجازه داخل شدن به مکتب را ندارند تا فرزندان خود را از مکتب بگیرند یعنی در حال حاضر نیروهای امنیتی برای رسانه ها و هیچ کس دیگر اجازه نزدیک شدن به این مکتب افغان ترک را نمیدهند.

در همین حال چهار تن از آموزگاران این مکتب  دخترانه افغان ترک که دو تن آنها ترک و دو تن آنها افغانستانی است، امروز از داخل شهر کابل ناپدید شده اند.

تاهنوز نیروهای امنیتی در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.

مرتبط:

تیکا: مکتب های افغان-ترک را باید دولت افغانستان مسدود کند
سرنوشت مکتب های افغان-ترک به کجا رسید؟
قطع همکاری ترکیه با مکاتب افغان - ترک در مزار
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک