00:33 15 دسمبر 2018
آموختن دانش در پیری هم لذت دارد

آموختن دانش در پیری هم لذت دارد

© Fotolia / Chekunov Alexandr
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20

کهن سال ترین محصل افغان از دانشگاه کابل فارغ شد

عظیم الله نیازی مرد شصت و هشت ساله افغان با گرفتن دیپلوم لیسانس از انستیتوت حقوق، هم چون کهن سال ترین کس در کشور شناخته شده است که از انستیتوت حقوق فارغ می شود.

عظیم الله نیازی، می گوید که از بهر فراگرفتن درس های حقوق به گونۀ معیاری و آسان شدن کارهایش، شامل انستیتوت حقوق شده بود.

پارسال مسن مرد محصل 63 ساله، نیز فراغتش را از رشته زبان و ادبیات پشتو، در کشور، جشن گرفته بود.

اسپوتنیک به نقل از طلوع، به گفتۀ نیازی، او اکنون شصت و هشت سال و یک ماه و سه روز عمر دارد، اما تحصیل کرده است.

او که عضو شورای ولایتی کابل است و به گفته خودش، همین عضویتش در شورا، باعث شد که به فکر آموزش حقوق بیافتد: «در شورا، شما با آموزش های طب و انجنیری و زراعت، به جایی می آئید که همه اش حقوق و قوانین است؛ پس نیاز بود که من حقوق بخوانم».  

می گوید که گذشت زمان را، با همه تیره گی ها و روشنایی هایش، دیده و حس کرده است؛ اما در همه این سال ها، خواسته است که از جلو رفتن باز نماند.

اکنون هم، می خواهد که در آینده نزدیک، برای گرفتن دیپلوم ماستری، به خارج از کشور برود: «خوش دارم که به اصطلاح اپدیت باشیم یا بروز باشم! انرژی کامل دارم و همین اکنون هم روی ماستری ام کار می کنم.».

اکنون رحیم الله مجاهد، رئیس شورای ولایتی کابل می گوید که آموزش ها روی عظیم الله نیازی، تأثیر زیادی گذاشته است: «چیزهایی را که در شورا عملی انجام داده بود، در پوهنتون نظری خواند و این برکارش، زیاد اثر گذاشته است.».

زندگی به این عضو شورای ولایتی کابل، یاد داده است که بدون هراس از چالش ها پیش برود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک