15:21 05 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان: طالبان باید از میان صلح و جنگ یکی را برگزینند

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که در نشست کابل ، استراتیژی جنگ و صلح حکومت را همگانی خواهد ساخت، استراتیژی که در آن از طالبان خواسته خواهد شد که یا جنگ را انتخاب نمایند و یا صلح را بر گزینند.

اسپوتنیک به نقل از طلوع، رئیس‌جمهور افغانستان در پایان نشست ملی مشورتی صلح به طالبان هشدار داد که اگر به آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر نشوند، مردم در برابر این گروه دست به بسیج همه‌گانی خواهند زد.

نشست ملی مشورتی صلح در کابل پس از دو روز مشوره در بارۀ جنگ و صلح افغانستان پایان یافت.

شرکت کننده‌گان این نشست با صدور قطعنامۀ چهارده ماده‌یی با حمایت از برنامه‌های صلح حکومت، مخالفان مسلح دولت را به گفت‌وگو فرا می‌خوانند.

قادری، یکی از شرکت کننده‌گان این نشست گفت:"ما به تمام همسایه‌های خود صدا میزنیم که منافع خود را به حیث یک همسایه خوب در یک افغانستان آباد و پرامن دنبال کنند."

حلیمه صدف، شرکت کننده دیگر این نشست گفت:"خواست ما از طالبان این است که دیگر با ادامه جنگ زمینه مداخلات خارجی‌ها و حلقات استخباراتی منطقه و جهانی را در امور داخلی کشور ما مساعد نسازند."

با این حال، غنی افزود:"ما به آنان (طالبان) حق انتخاب خواهیم داد، آنان باید ببینند که آیا چنین نیتی دارند، آیا به اراده خداوند (ج) تسلیم استند و آیا نبض مردم را درک می‌کنند یا نه."

عبدالله عبدالله می‌گوید که مردمان کشور صلح آبرومندانه می‌خواهند.

آقای عبدالله افزود:"صلح با عزت بری همه، وقتی میگیم با عزت همانی که در جنگ است و جنگ را ترک میکنه، رابطه ره با گروه های تروریستی ترک میکنه میگه میایم در پهلوی مردم خود باید عزتش نگاه شوه."

غنی برعملی ساختن قانون و آوردن اصلاحات گسترده در کشور تاکید می ورزد و به زرومندان هشدار داده اظهار داشت:"ملت اجماع داره. کسانی که در بحران فکر میکنند ماهی گرفته میتانند اینا فکر دوباره کنند. ملت اجازه بحران افزایی ره به کس نمیته."

این در حالیست که کابل تا یک هفتۀ دیگر میزبان نشستی با حضور نماینده‌گان بیست و پنج کشور و چندین سازمان جهانی خواهد بود.

نشستی که حکومت انتظار دارد در آن برای پایان دادن جنگ و تامین صلح در افغانستان به یک اجماع جهانی و منطقه یی دست یابد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر