04:49 21 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرد، که مردم افغانستان در مورد محتویات تذکره ملی ملاحظات زیادی دارند و آنرا سندی برای از بین رفتن هویت فرهنگی خود شان می دانند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از صنا، احمد ضیاء مسعو٬ معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد، که هویت هر قوم مبتنی به ارزش های فرهنگی، افتخارات تاریخی، سنت ها و چگونگی ساختار زنده گی اجتماعی هر گروه اجتماعی است.

کلمات و مفاهیمی که انعکاس دهنده ارزش های فرهنگی و افتخارات تاریخی باشنده گان یک سرزمین نباشد مورد قبول مردم قرار نمی گیرد.

در طول تاریخ ،ملت ها در راه تثبیت هویت فرهنگی خود نسبت به هر چیز دیگر مبارزه بیشتری کرده اند و قربانی های بیشتری داده اند. مبارزات سیاسی ملت ها هم بیشتر برای تثبیت هویت فرهنگی شان بوده است تا مبتنی به چگونگی فرهنگ سیاسی شان نوع نظام سیاسی خود را انتخاب کنند.

هویت های فرهنگی را نمی توان با فرمان از بین برد. هویت های فرهنگی در طول هزاران سال نهادینه می شوند. هویت فرهنگی به مانند یک رژیم سیاسی نیست که با کودتا آنرا سرنگون کرد و فرهنگ جدیدی را معرفی نمود.

همانطور که کودتای سیاسی برای انتقال قدرت یک پدیده خشونت آمیز محسوب می شود، از بین بردن هویت یک ملت و یک قوم نیز یک عمل خشونت آمیز در جهت نادیده گرفتن فرهنگ و تاریخ و مناسبات اجتماعی یک قوم به شمار میرود.

او در ادامه گفت: فرمان صدور شناسنامه برقی توسط اشرف غنی در جهت خلاف خواسته های هویتی مردم شریف افغانستان است و کاملا فاقد مشروعیت می باشد.

او افزود: تصمیم گیری در مورد موضوعات بزرگ ملی به مشوره و رضائییت همه گروه های قومی ضرورت دارد ، هر نوع تصمیم گیری یک جانبه و در مطابقت با ذوق شخصی رهبران حکومت وحدت ملی فاقد اعتبار بوده و مشکلات بزرگی را در سطح ملی ایجاد خواهد نمود.

مسعود گفت: ما به تحکیم وحدت ملی در میان همه اقوام شریف افغانستان ضرورت مبرم داریم ، و آنرا کلید حل همه مشکلات کشور میدانیم. تحکیم وحدت ملی در مشارکت گسترده سیاسی مردم در روند های سیاسی شکل میگیرد تا حقوق سیاسی و مدنی شان تضمین شود.

معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان گفت: احترام داشتن به هویت ها و فرهنگ های اقوام افغانستان یک وجیبه ملی به شمار میرود. هر نوع تصمیم گیری در جهت افتراق و عملکرد های که سبب نفاق ملی شود از نظر ما یک عمل خاینانه محسوب میشود و مرتکبین آن باید روزی به جرم خیانت ملی به محاکمه کشانده شوند.

یادآوری می کنیم، که دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند توزیع شناسنامه های برقی را آغاز کرد، که در میان مردم افغانستان با واکنش های زیادی مواجه شده است. 

 

مرتبط:

بایومتریک 1500 تن تاکنون برای گرفتن شناسنامه های برقی انجام شده است
هند برای گاوها شناسنامه برقی توزیع می کند
مشکلات شناسنامه های برقی در افغانستان
عبدالله عبدالله از تاخیر روند توزیع شناسنامه های برقی پشتیبانی کرد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر