03:46 27 فبروری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

سازمان محیط زیست تحقیقات خود را در مسیر پروژه تاپی در افغانستان آغاز نموده است.

مسوولین پروژه تاپی می گویند بررسی ها را آغاز کرده اند تا در مسیر این پروژه در افغانستان مسایل محیط زیستی را مطالعه و به اساس آن برنامه ریزی کنند.

این برنامه شش ماه ادامه خواهد یافت و شش صد هزار دالر هزینه می دارد.

عبدالحسیب مومند، مسوول محیط زیست برنامه تاپی گفت:"ما میدانیم که در این برنامه همکاری مردم محل با ما زیاد است و ما نیز معلومات خود را بیشتر توسعه خواهیم داد."

در همین حال اطاق تجارت نقش مسوولین محلی در مسیر برنامه تاپی را مفید دانست.

صیام پسرلی، سخنگوی اطاق تجارت بیات داشت: "برنامه تاپی می تواند مشکلات اقتصادی افغانستان را حل کند."

 این پروژه 816 کیلومتر از خاک افغانستان از مسیر پنج ولایت و 17 ولسوالی می گذرد    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر