افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

لطیف پدرام گفت که اگر توزیع تذکره های الکترونیک متوقف نشود بدخشان را مستقل و برای تشکیل خراسان با طالبان متحد می شوم.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شفقنا، عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و عضو پارلمان افغانستان در همایش مردمی بدخشان به حکومت وحدت ملی هشدار داده و گفت که اگر حکومت به نفاق افگنی و توزیع شناس نامه های الکترونیکی همچنان ادامه دهد، بدخشان را مستقل و حکومتی خود مختار ایجاد خواهم کرد.
وی همچنین مدعی شد که اگر لازم شود با طالبان بدخشان برای ایجاد خراسان متحد خواهم شد.
لطیف پدرام در یک همایش در بدخشان بار دیگر تاکید کرد که باید نام افغانستان به خراسان تبدیل شود.
وی هشدار می دهد که اگر روند توزیع شناسنامه را حکومت متوقف نسازد نماینده های مردم، این برنامه را به زور متوقف خواهند ساخت و بدخشان مستقل و خود مختار در برابر حکومت ایجاد می نمایند.
پدرام افزود، در صورت جنگ برای ایجاد خراسان با طالبان بدخشانی صلح وتفاهم کرده با حکومت می جنگیم.
پدرام حتی هشدار می دهد که با چند حکومت قدرتمند همسایه برای خواسته های خود تفاهم می کند و از جنگ افزار هایی که در هر خانه وجود دارد استفاده می کند.
این همایش با حضور هزاران تن از باشندگان ولایت بدخشان در پیوند به توزیع شناس نامه های برقی و تغیر نام افغانستان به خراسان برگزار شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر