01:53 18 جنوری 2019
محمد عظیم بدخشی

مصاحبه ویژه با عبدال عظیم بدخشی

haidar
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21

مصاحبه اختصاصی اسپوتنیک با عبدال عظیم بدخشی ورزشکار رسیده سپورت های رزمی آزاد افغانستان در مسکو.

عبدالعظیم بدخشی — وزرشکار جوان به امید برداشتن پرچم افغانستان در خارج از کشور وارد میدان های مسابقات سپورت های رزمی گردیده است. او 8 بُرد دارد و در خارج نام اش آشنا است.
عظیم بدخشی جوان هست، نیرو و قصد پیروزی ها زیاد را دارد. برایش موفقیت های مجید در داخل و خارج از کشور آرزو می نمایم.
اسپوتنیک با این جوان مصاحبه ویژه داشت که توجه شما را به آن جلب می نمایم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک