04:36 29 مارچ 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 12
ما را در دنبال کنید

دو پاکستانی و یک افغان در کابل با مقداری مواد انفجاری بازداشت شدند.

اسپوتنیک به نقل اطلس، مقام های امنیتی در کابل می گویند که سه تن را با مقداری مواد انفجاری و وسایل دیگر از جمله موبایل و مواد سیفور بازداشت کرده اند. دو تن از این افراد پاکستانی و یک دیگرشان افغان است.
نماینده فرقه 111 کابل گفته است که در ولسوالی بتخاک ولایت کابل، سه فرد مظنون بشمول دو پاکستانی و یک افغان را بازداشت کرده اند.


نماینده این فرقه افزوده است که از نزد این افراد 2 کیلوگرام امونیم نایتریت و مواد سی فور، بیش از 170هزارافغانی پول نقد، و مقداریکلدارپاکستانی، 5سیت مبایل، 2جلد پاسپورت پاکستانی، دو قطعه کارت قبایل ،6سیمکارت، و30متر فلیته انفلاقیه بدست آمده است.
هنوز مشخص نشده است که این افراد چه اهداف و برنامه های را با خود داشتند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر