19:57 05 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طالبان در یک اعلامیه، از قطع همکاری با کمیتهٔ صلیب سرخ افغانستان خبر دادند.

به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیهٔ این گروه آمده است که طالبان* تعهد شان مبنی برهمکاری و اجازهٔ فعالیت به کارمندان صلیب سرخ را در افغانستان لغو کرده اند و دیگر تضمینی بر مصونیت کارمندان این موسسه وجود ندارد.

صلیب سرخ افغانستان در چوکات برنامه‌های صحی خود، برای تمام قربانیان جنگ در کشور خدمات اولیهٔ صحی ارایه می‌کند.

طالبان در این اعلامیه گفته اند، که صلیب سرخ در قسمت رسانیدن خدمات به زندانیان مربوط به این گروه که در زندان پلچرخی کابل دست به اعتصاب زده‌اند بی‌تفاوت بوده و خدمات اولیهٔ صحی را ارایه نکرده است.

صلیب سرخ یگانه نهاد بی‌طرف بین‌المللی در افغانستان است که در زمینهٔ رسانیدن خدمات به مردم و قربانیان جنگ در ساحات زیر کنترول مخالفان نیز، دسترسی داشت. این سازمان یگانه نهادی بود که توانسته بود به شفاخانهٔ غزنی، کمک‌های اولیهٔ صحی بفرستد.

 

* گروه ممنوع در روسیه

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر