23:52 25 جنوری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ریتر: طالبان بمناسبت عید قربان یک تعداد زندانیان را آزاد می نمایند.

یک منبع که نخواست اسم اش اخبار گردد، اظهار داشت که طالبان* بمناسبت عید قربان قصد دارد یک تعداد زندانیان را عفو و از محابس رها نمایند.
گفته میشود که رهبری طالبان تصمیم گرفته است که یک تعداد زندانیان را تحت شرایط خاص از زندان های خود آزاد نمایند.
منبع تائید کرد که فردا دوشنبه تاریخ 9 ذولحجی یک تعداد زندانیان طالبان به اقارب ایشان تسلیم گردد.
اما هنوز معلوم نیست که اسیران نظامی نیز از جمله زندانیان رها شده طالبان مییباشند یا خیر؟

*فعالیت این سازمان در ورسیه منع میباشد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر