00:52 26 جنوری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
140
ما را در دنبال کنید

یک پناهنده از افغانستان کوشش داشت تا از طریق بندر دریای سیاه جنراتورهای نظامی را به کشور ببرد. این مطلب را رسانه پس ترتیب پرونده جنایی از سوی سازمان امنیت اوکراین (SBU)، منتشر کرده اند.

به گزارش اسپوتنتیک، مستنطق اعلام کردن که یک پناهنده از افغانستان، که پاسپورت اوکراینی داشت، تجهیزات نظامی را از نزد افراد خریداری کرده بود. از این جنراتورهای در تانک ها و ماشین های محاربوی استفاده می شود.
برای مخفی کردن نگهداشتن این موضوع، مرد افغان با یک باشنده اودسا تماس گرفت، که همسر او، دارای شرکت عمده فروشی سبزیجات و میوه بود.
قرار بود تا پس از انقال این اموال به شهر زرنج افغانستان و از آنجا به ایران ارسال می شود.
در اوکرین از این جنراتورها در وسایل نظامی استفاده می شود و برای انتقال آن اجازه نامه رسمی ضرورتاست که نزد مرد افغان نبود.
از 6 ماه به این سود این مرد مظنون در توقیف خانه نگهداری می شود و تا به حال پرونده جزایی برای وی ترتیب نشده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر