افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سخنگوی طالبان در مورد اشتراک نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در نشست مسکو توضیحات داد.

به گزارش اسپوتنیک، طالبان با پخش خبرنامه ای در مورد گفتگو های صلح مسکو نگاشته اند که به تاریخ ۹ نومبر سال جاری میلادی، کنفرانس که قراراست در مورد افغانستان در شهر ماسکو، کشور روسیه برگزار می گردد. دعوت نامهء حضور درین کنفرانس به دفتر سیاسی امارت اسلامی نیز رسیده، و پذیرفته شده است.
یک هیئت بلند رتبهء دفتر سیاسی امارت اسلامی در این نشست شرکت می نماید، اما باید تصریح شود که هدف ازین کنفرانس مذاکرات با کدام جهت نیست، بلکه درین کنفرانس بحث های تحقیقی و همه جانبه صورت می گیرد که چگونه می توان به حل مسالمت آمیز مسئلهء افغانستان و پایان اشغال امریکایی ها دست یافت.
جهت ها و شخصیت های مختلف نظریات و موقف های خود را درین مورد ابراز می دارند، نمایندگان امارت اسلامی نیز به شمول پایان اشغال امریکایی در مورد همه جوانب مسئله و همچنان اعادۀ امن و آرامش در کشور، نظر و موقف خود را به اشتراک کنندگان بیان خواهند داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر