افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

در نشست صلح افغانستان در مسکو، هیات افغانستان، طالبان و نمایندگان بیش از 12 کشور دیگر اشتراک دارند.

به گزارش اسپوتنیک، امروز ساعت 10.30 دقیقه به وقت مسکو نشست صلح افغانستان "فارمت مسکو" در "پریزیدنت هوتل" آغاز گردید.


در این نشست بر علاوه هیت از افغانستان، نمایندگان طالیان، و دوازه کشور خارجی نیز شرکت دارند.
تا جائیکه ملاحظه میگردد، هم هیت افغانی و هم هیت طالبان خواهان تامین صلح و ثبات در افغانستان مستقل و آزاد میباشند.
خانم حبیبه سرابی نماینده افغانستان طی مصاحبه با آژانس اسیپوتنیک در مورد نقش روسیه در تامین صلح در افغانستان گفت: «هر کشور که در رابطه به صلح در افغانستان اقدام کند، ما تمجید می نمایم».
نشست ادامه دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر