11:21 14 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

جنگ های افغانستان بعد از انقلاب ثور، جنگ شوری با مجاهدین نبود، بلکه جنگ با ائتلاف غیر رسمی چین، کشورهای عربی، امریکا و بعضی کشور های دیگر بود

شوری و بعداً روسیه از شرکت چین در جنگ های افغانستان علیه شوروی خاموش بودند.
به گزراش اسپوتنیک، پاول پریانکوف ژورنالست و تاریخدان روسی شرکت چین در جنگ های افغانستان را بیاد میاورد، که معمولاً دراین ارتباط چیزی گفته نشده است، اما میتوان گفت که در بعضی عرصه ها شرکت چین در جنگ های افغانستان به مراتب بیشتر از کمک های امریکا به مجاهدین آنزمان ارزیابی میگردد.


در مورد جنگ های افغانستان مطالب زیاد نوشته شده است به جز از شرکت چین در جنگ علیه شوروی در قلمرو افغانستان.
باید گفت که تا سال 1985 بارگران جنگ علیه شوری در افغانستان را چین، همچنان مصر، ایران و عربستان بدوش گرفتند. امریکا در این جریان سلاح به مجاهدین تحویل نمیداد و هراس داشت که مورد انتقاد شوروی قرار نگیرد. کمک های مالی امریکا به افغانستان نیر بسیار ناچیز بود. بطور مثال از سال 1981 تا 1982 کمک های مالی امریکا 20-40 ملیون دالر فی سال بود. اما عربستان سالانه از 200 تا 300 ملیون دالر به مجاهدین کمک می نمود. همه ساله به همین ارزش از چین به مجاهدین سلاح میخرید که میتوان از کلاشینکوف های اتومات چینائی، راکت های زمین به هوا، راکت های زمین به زمین میزایل و غیره نام گرفت. از مصر سلاح سابقه شوروی را خریداری می نمودند و به مجاهدین افغناستان می فرستادند.


در سال 1983 چین 40 هزار تن اسلحه و مهمات به مجاهدین افغانستان فرستاد و در سال 1985 تا 70 هزار تن رسید.
در حقیقت، جنگ های افغانستان در آنزمان، جنگ شوری با مجاهدین نبود، بلکه جنگ با ائتلاف غیر رسمی چین، کشورهای عربی، امریکا و بعضی کشور های دیگر بود.
احصائیه از فعالیت مشاورین مربی نظامی خارجی در تعلیم وتربیه نظامی مجاهدین نیز وجود دارد، از جمله 844 مشاور چینائی، 619 مشاور فرانسوی و در اخیر فقط 289 مشاور امریکائی بودند.
امریکا در سال 1986 به مجاهدین راکت های دافع هوا استینگر را داد. این زمانی است که کمک های مالی امریکا به مجاهدین افغانستان از 600 تا 700 ملیون دالر رسیده بود. اما دراوایل چین، عربستان و ایران از مجاهدین افغان قوی حمایت کردند.
قابل یادآوری است که بهانه اعزام نیروهای شوری به افغانستان، همانا ترس توافق امین با چین در اوایل سپتامبر سال 1979 بود که قصد داشت با چین پیمان دوستی، نظامی را با چین عقد نماید. قابل یادآوری است که موضوع مقابله شوری با چین در سالهای 1960-1980 درج تاریخ روسیه معاصر نگردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر