16:39 02 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طاهری: ما برای بحث با طالبان در باره خروج نیروهای خارجی از افغانستان آماده می باشیم.

به گزارش اسپوتنیک، احسان طاهری نماینده رسمی شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با این خبرگزاری، معلومات داد که چه وقت مذاکرات مستقیم بین مقامات رسمی کابل و «طالبان» آغاز میشوند، حکومت برای بحث در باره کدام مسایل با اپوزیسیون مسلح آماده می باشد و همچنان آیا افغانستان آماده است از حضور نیروهای خارجی امتناع ورزد یا خیر.
ملاقات های بین المللی در باره حل بین الافغانی در میدان های مختلف، از جمله مسکو، صورت میگیرند. آخرین ملاقات این سلسله در ماه نوامبر صورت گرفت: در آن، در پهلوی هیات شورای عالی صلح افغانستان، برای اولین بار در تاریخ نمایندگان دفتر سیاسی طالبان حضور داشتند. شما نتائیج این کنفرانس و اهمیت آن برای پروسه بعدی صلح چگونه ارزیابی کرده میتوانید؟
ملاقات در "چارچوب مسکو" به یک گام مهم دیگر در راه حل صلح آمیز در افغانستان مبدل گشت. این ملاقات نشان داد که مذاکرات بین حکومت کشور و«طالبان» در آینده زود ممکن اند. این نشانه مثبت است. ما از فدراسیون روسیه و بازیگران منطقوی به خاطر برگزاری این ملاقات سپاسگذاریم.
وی گفت که مذاکرات مستقیم با طالبان امسال، یا در سال آینده، آغاز میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر