18:47 05 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 51
ما را در دنبال کنید

شورای صلح: آتش بس موضوع اساسی جروبحث بین کابل و طالبان میباشد.

احسان طاهری نماینده شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشته است که آتش بس گام اول بعد از تائید آمادگی طالبان برای برگزاری مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان میباشد.
وی افزود: «البته که گام نخست بعد از اعلام آمادگی طالبان به مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان اعلام آتش بس عمومی باثبات و طویل المدت در سراسر افغانستان میباشد. مردم افغانستان از جنگ و انسان کشی خسته شده اند و نمی خواهند که دیگر قربانی بدهند».
طاهری گفت که بعد از 40 سال بحران، افغانها به صلح باثبات نیاز دارند. طبعاً که مساله آتش بس، موضوع مهم گفتگو ها با طالبان در جریان مذاکرات خواهد بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر