04:26 01 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان طی اعلامیۀ از روند صلح در کشور حمایت نمود.

اسپوتنیک به نقل از پیام آفتاب، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم در اعلامیه ای تاریخی (11 دلو) آمده ‌است که جنگ یگانه راه حل بحران در افغانستان نیست و برای ختم جنگ چهل ساله باید همزمان طرق حل سیاسی جستجو گردد.


در اعلامیه گفته شده: « حزب جنبش یک بار دیگر بر ضرورت عاجل ختم جنگ و تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور تأکید می‌کند. حزب جنبش همه مردم را فرا می‌خواند تا در این مرحله حساس تاریخ مشترک، در محور تحقق آرزوی بزرگ مردم افغانستان، یعنی ختم جنگ و بحران 40 ساله، بسیج شوند».
در اعلامیه آمده‌است: «حزب جنبش با استقبال و حمایت از روند گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا، روی اصولی چون رهبری و مالکیت افغانستان در روند صلح، همه شمول شدن، فراگیربودن و شفافیت روند گفتگوهای صلح تأکید می‌نماید و حراست از دست‌آوردهای هفده سال گذشته از جمله ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان را حتمی می‌شمارد».


حزب جنبش باورمند است که «روند گفتگوهای صلح یک پروسه ملی و متعلق به تمام مردم افغانستان بوده و موفقیت این پروسه به اجماع ملی، منطقه ای، با تضمین کشورهای همسایه و منطقه و به حمایت جامعه جهانی ضرورت دارد».
در ادامهٔ اعلامیه آمده‌است، «ضمن امتنان از همکاری‌های دوامدار متحدین بین‌المللی با مردم افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی هرنوع نیت نیک و مساعی مؤثر کشورهای دوست را برای ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در افغانستان به دیده قدر می‌نگرد و از آن استقبال می‌نماید.»
حزب جنبش در بخشی از این اعلامیه اقدام حکومت وحدت ملی در خصوص برکناری «محمد محقق» معاون ریاست اجرائیه و «فیض محمد عثمانی» و «سلامت عظیمی» دو تن از وزرای ترک تبار کابینه را نکوهش کرده‌است.
حزب جنبش با بیان اینکه، چنین حرکت عهد شکنانه ای اعتماد مردم را نسبت به حکومت بیش از پیش آسیب می‌رساند و روحیه همبستگی بین مردم افغانستان را صدمه می‌زند، افزوده‌است: «ما چنین اقدام یکجانبه ای را رد می‌نماییم».
حزب جنبش می‌گوید: "ما باور داریم که با در نظر داشت وضعیت نابسامان حاکم در کشور، مردم ما نسبت به هر زمان دیگر به همبستگی و تفاهم ملی نیاز دارد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر