01:47 04 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
110
ما را در دنبال کنید

به دنبال برکناری معینان پیشین وزارت داخله افغانستان از طرف رئیس جمهور این کشور، امروز معینان جدید این وزارت به کارشان آغاز کردند.

به گزارش اسپوتنیک، کبیر واثق، معاون سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در تویترش نوشت:- "به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رئیس جمهور کشور، عبدالصبور قانع به عنوان معاون اول وزارت امور داخله و خوشحال سادات به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله و ماهر یعقوبی به صفت رئیس مبارزه با تروریزم آن وزارت از سوی داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور به همکاران شان معرفی گردیدند".

یادآوری می کنیم، که پیش از این جنرال جانان بارکزی به حیث معین نخست وزارت داخله، جنرال اختر ابراهیمی به حیث معین ارشد امنیتی وزارت داخله و جنرال نجیب امان به حیث رئیس مبارزه با تروریزم این وزارت کار می کردند.    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر