04:06 01 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

قرار است به تاریخ ۵ فبروری سال ۲۰۱۹ ملادی یک کنفرانس در قبال افغانستان در مسکو برگزار گردد.

به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیه‌ی که از سوی طالبان منتشر شده، آمده است که نماینده گان گروه طالبان نیز برای اشتراک درین کنفرانس دعوت شده اند و هیئت ده نفری امارت اسلامی به ریاست شیر محمد عباس ستانکزی در این نشست اشتراک خواهند نمودند.
آجندای این کنفرانس درک درست قضیهء افغانستان، ابراز دیدگاه ها، گشودن راه برای تفاهم با گروه های مختلف بدون اداره کابل، خوانده شده است.
بر بنیاد این اعلامیه، "امارت اسلامی" می خواهد با استفادهء سالم از فرصت ها، موقف شرعی و اصولی خود را به جهت های مختلف اشکار نماید، پالیسی و خط مشی خود را در قبال پایان اشغال، صلح دائمی در کشور و آیندهء افغانستان تصریح و توضیح دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر