05:59 12 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

ساعتی قبل یک چرخبال ارتش ملي نسبت مشكلات تخنيكي در منطقه تپه ببر ساحه تسلط طالبان در والسوالي سيد آباد ميدان وردك نشست اضطراري نموده است .

به گزارش اسپوتنیک، پس از نشست اضطراری یک چرخبال ارتش در ولایت ميدان وردك گفته های وجود دارد که تيم انجينري وزارت دفاع ملي نتوانسته است چرخبال را ترميم كنند و در نتیجه چرخبال را آتش زدند.سرنشينان چرخبال از ساحه توسط نيروهاي موظف امنيتي به والسوالي سيد آباد انتقال داده شدند.
اما سید غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که این چرخبال به نسبت مشکلات تخنیکی نشست اضطراری نموده و تمامی سرنشینان آن بدون کدام آسیبی به مقصد رسیده اند و هیچگونه آتشسوزی نیز در این چرخبال رخ نداده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر