04:41 01 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

نظرسنجی نشان داد که 42 % شهروندان روسیه معتقدند که شوروی نباید نیروهای خود را به افغانستان میفرستاد، 31 % نظریات متضاد دارند

براساس نظرسنجی ، 4/3 روس ها از جنگ در افغانستان در سال های 1979-1989 آگاه اند که در آن قوای محدود شوروی شوروی مشارکت داشت.


بر اساس نظرسنجی که صورت گرفته، 42 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که اعزام نیروهای شوروی به افغانستان ضرور نبود. طبق نظر جامعه شناسان، در میان ساکنین قفقاز شمالی و شرق دور، این رقم 50 درصد است.
با این حال، هر سوم شرکت کننده نظرسنجی (31٪) معتقد اند که چنین تصمیم ضرور بود. در عین حال، این تصمیم را تقریبا هر دوم پاسخ دهنده (48٪) میان جوانان از سن 18تا 27 ساله تائید می کند.
براساس این نظرسنجی، 27 درصد از پاسخ دهندگان در جواب به سوال اعزام نیروهای نظامی شوری به افغانستان نتوانستند پاسخ بدهند.
این نظر سنجی به تاریخ 13 فبروری در میان 1600 پاسخ دهنده در سن از 18 سالگی صورت گرفت.
تصمیم اعزام سربازان شوروی در پایان سال 1979 به اساس درخواست دولت افغانستان به رهبری شوروی با درخواست کمک نظامی صورت گرفت. نیروی های محدود شوروی تا سال 1989 در جنگها افغانستان شرکت ورزیدند. تلفات نظامی شوروی در افغانستان تقریباً 15 هزار نفر محاسبه شده است.
دقیقا 30 سال پیش، خروج واحدهای شوروی از خاک افغانستان پایان یافت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر