04:39 01 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

گمرگ میدان هوائی شیرمیتووا مسکو 50 پوست قره قل افغانی را مصادره کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی اداره نظارات مواد صادراتی ولایت توله روسیه خبر داده است که کارمندان گمرک مسکو 50 پوست قره قل که از افغانستان انتقال گردیده بود و اسناد ضروری را با خود نداشت، در میدان هوائی شیرمیتووا مسکو مصادره گردیده است.
در خبر آمده است: "حین کنترول گمرکی وترنری میدان هوائی مسکو، راجستر 50 پوست قره قل افغانی متوقف گردیده است.
گفته می شود که بعد از تحقیقات ابتدائی، معلوم شد که پوست های قره قل افغانی بدون اسناد وترنری میباشد. پوست های قره قل فوق الذکر به افغانستان مسترد میگردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر