05:58 12 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
111
ما را در دنبال کنید

عبداللطیف پدرام می گوید،اگر مداخله خارجیان نباشد و انتخابات به گونه قانون مند و شفاف برگذار شود، وی به کرسی ریاست‌جمهوری خواهد رسید.

به گزارش اسپوتنیک، عبداللطیف پدرام یک تن از از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در مصاحبه با "طلوع نیوز" می‌گوید که بهتر است نخست گفت‌وگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسند و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
قای پدرام تاکید می ورزد که اگر انتخابات پیش از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح برگزار شود، احتمال به میان آمدن یک ادارۀ موقت وجود خواهد داشت.
پدرام از سیاست‌گران و منتقتدان حکومت، طرف‌دار ایجاد یک نظام فدرال در کشور است. وی می‌گوید که اگر مداخله خارجیان نباشد و انتخابات به گونه قانون مند و شفاف برگذار شود، وی به کرسی ریاست‌جمهوری خواهد رسید.
او همچنین می گوید که برای پایان دادن به جنگ باید به گفت وگو های صلح اولویت داده شود.
پدرام می افزاید:«کوشش‌ها خیلی جدی است ادامه دارند، اگر صلح نشود انتخابات برگزار خواهد شد اما پیامدش همین جنگ خواهد بود و جنگ ادامه خواهد داشت جریان‌های مسلح طالبان هم در سنگرهای نبرد شان باقی خواهند ماند.»
پدرام ادامه داده گفت:« این بسته به جریان مذاکرات است که تحریک طالبان چه پیش‌شرط‌ هایی را مطرح می کنند، دو تا راه می تواند وجود داشته باشد یکی این که بگویند ما بیاییم با همین حکومت در تاریخ مشخص مثلن ماه سرطان ،وارد انتخابات می شویم پس از توافقات و به نتیجۀ که برسند، و یا می‌گویند ما با این حکومت و تحت رهبری این حکومت حاضر نیستیم در انتخابات مشارکت داشته باشیم یا با این کمیسیونی که در غیاب ما شما گزینش کرده اید حاضر نیستیم که به انتخابات برویم چون اعتماد نداریم به این کمیسیون‌ها و نهادهای که شما ایجاد کرده اید که در ان صورت بحث حکومت موقت و یک چیزی مانند حکومت موقت در صورت توافق قطعی خواهد بود. »

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر