09:59 25 نوامبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که اساس دولت را سه قوه تشکیل می دهد و هرگاه یکی ازاین قوه ها فلج باشد، مشروعیت دولت زیر سوال میرود.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: « اساس دولت را سه قوه ، قوه اجرائيه، قوه قضائیه و قوه مقننه تشکیل می دهد و هرگاه یکی ازاین قوه ها فلج باشد، مشروعیت دولت زیر سول می رود».
وی بر علاوه می می گوید اکنون که یکی از قوه ها فلج است باید معاشات (حقوق) شان نیز اجرا نشود.
او می گوید که سه سال می شود که انتخابات برگزار نشده است، اما این ناکامی حکومت موجوده نه، بلکه ناکامی نیروهای ناتو را نشان می دهد.
به باور آقای همایون همایون، امریکا در طول 19 سال نتوانسته است که امنیت افغانستان را تامین کند که در نتیجه مردم افغانستان می توانستند انتخابات را برگزار کنند.

وی همچنین می گوید که پس از چند سال انتخابات پارلمانی برگزار شد، اما با این انتخابات مملو از تقلب گسترده بود و رییس جمهور نتوانست پارلمان جدید را افتتاح نماید.
معاون اول مجلس دلیل تقلب در انتخابات پارلمانی را ناشی از مداخله کشور های بزرگ می داند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر