افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

روسیه، چین و امریکا از سایر کشورها برای شرکت در نشست مشورتی صلح افغانستان دعوت می کنند.

به گزارش اسپوتنیک. روسیه، چین و امریکا در جریان مشورت های سه جانبه درمورد افغانستان در مسکو، برای نشست بعدی که قرار است در پکن برگزار شود، توافق کردند که از سایر کشورها غرض شرکت در این مذاکرات دعوت نمایند.
گفته مشود، "اجماع سه جانبه" که در سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است: "سه کشور (روسیه، چین و امریکا)، از دیگر کشورهای منطقه دعوت می کنند، تا از نشست مشورتی سه جانبه حمایت نمایند و آمادگی خود را برای نشست به اجماع منطقه ای و بین المللی گسترده تری در حوزه افغانستان ابراز نمایند".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر