15:27 05 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

از روز زبان روسی طی محفلی در سفارت روسیه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش اسپوتنیک، به تاریخ 8 جون سال 2019 در سفارت روسیه از روز زبان روسی و زادروز شاعر نامدار این کشور با حضور الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه، ویچسلاوف نیکراسوف مسئول فرهنگی روسیه، استادان و دانشجویان دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل، استادان و دانشجویان دیپارتمنت روسی دانشگاه تعلیم و تربیه، استادان و دانشجویان انستیتوت اتومیخانیک، استادان و دانش آموزان انجمن همکاری با جوانان افغانستان، استادان و دانش آموزان کورس انجمن دانش آموختگان شوروی و روسیه برگزار شد.

نخست مسئول فرهنگی سفارت روسیه درباره زبان روسی و غنامندی این زبان صحبت و زادروز الکساندر سرگویچ پوشکین شاعر رئالیست نامدار روسیه را شادباد گفت.

سپس الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه، زادروز پوشکین و روز زبان روسی را به همه شادباد و از خوبی های زبان روسی تعریف و تمجید نمود. او زبان روسی را زبان دوستی برای ملت ها نامید.

پس از آن عبدالکریم جلال فرهیخته آمر دیپارتمنت روسی، درباره تاثیر زبان روسی بر دوستی میان مردم افغانستان و روسیه صحبت و گفت، که فرهنگ یک ملت را می توان از طریق زبان آن ملت به خوبی شناخت.

او همچنان درباره تاریخچه زبان روسی در افغانستان صحبت و گفت، که دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل نخستین مرکز آموزش زبان روسی در افغانستان است و با وجود تغییر حکومت ها و جنگ ها تا هنوز به آموزش زبان روسی ادامه می دهد و هم اکنون در در دیپارتمنت روسی دانشگاه کابل 12 استاد مشغول آموزش زبان و ادبیات روسی هستند و همچنان در بخش روزانه و شبانه نزدیک به 300 دانشجو در این دیپارتمنت مشغول آموختن زبان و ادبیات روسی هستند.

او گفت: در دیپارتمنت روسی نه تنها آموزش مقدماتی زبان روسی صورت می گیرد، بلکه در این دیپارتمنت توسط استادان متخصص و ورزیده درباره زبان شناسی عمومی و ادبیات روسیه و جهان و ادبیات شناسی آموزش صورت می گیرد. 

در ادامه دانشجویان دانشگاه کابل، دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه، دانشجویان انستیتوت اتو میخانیک، دانش آموزان انجمن همکاری با جوانان افغانستان و دانش آموزان کورس انجمن دانش آموختگان شوروی و روسیه، مقاله ها و شعرهای شان را به خوانش گرفتند.

در پایان محفل سفیر روسیه به اشتراک کنندگان این محفل هدایایی را تقدیم کردند.     

یادآوری می کنیم، که ششم جون مصادف با زادروز الکساندر سرگویچ پوشکین شاعر نامدار و زبان روسی است. 

 

مرتبط:

تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
تجلیل از روز زبان روسی در سفارت روسیه در کابل
تجلیل از روز زبان روسی درسفارت روسیه مقیم کابل‎+عکس
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر