17:41 12 نوامبر 2019
هشدار بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

هشدار بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

CC BY-SA 4.0 / Eugene Alvin Villar (seav) / Asian Development Bank headquarters
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
161
ما را در دنبال کنید

بانک انکشاف آسیایی هشدار داده است، که اگر حکومت افغانستان وام‌های را که می‌گیرد به گونه‌ی درست مدیریت نکرده و نیز این وام‌ها را درزمان معین آن نپردازد، همه ای پیش‌رفت های سال‌های گذشته در این کشور آسیب خواهد دید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از یک، رییس بانک انکشاف آسیایی، از حکومت افغانستان خواسته است که روند وام گیری‌اش را از نهاد‌های مالی، مسئولانه و با دقت آغاز کند و ظرفیت‌هایش را برای مدیریت بهتر این قرضه‌ها افزایش دهد.
وزارت مالیه افغانستان، به تازگی برای عملی کردن برنامه اقتصادی‌اش که نزدیک به 9‌ میلیارد دالرهزینه می‌برد؛ از نهاد های بزرگ مالی به شمول بانک‌های منطقه یی قرضه می‌گیرد.
در مرحله‌ اول برنامه اقتصادی حکومت، هشت میلیارد و هفتصد میلیون دالر نیاز است که بخشِ زیاد آن از طریق وام از نهاد های بزرگ مالی بدست خواهد آمد.
بانک انکشاف آسیایی یکی از گزینه ها برای دادن قرضه به حکومت افغانستان شمرده می‌شود که وزارت مالیه به هدف عملی کردن پروژه های بزرگ و خودکفایی مالی اش؛از این بانک قرضه می‌گیرد.
هرچندهنوز مقدار قرضه از این بانک روشن نیست، اما سامویل تامیوا، رییس بانک توسعه‌ی آسیایی در افغانستان می‌گوید که درعملی کردن پروژه‌های بزرگ، نیاز است ظرفیت‌های حکومت افزایش یابد که بتواند وام‌هایش را درست مدیریت و به زمان معین بپردازد.
در همین حال رییس بانک انکشاف آسیایی از حکومت افغانستان خواسته که به پروژه‌های سرمایه گذاری کند که ازنظر مالی و فنی پایدار باشد و حکومت بتواند از بازدهی آن وام‌هایش را بپردازد.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در برنامه اقتصادی حکومت سه میلیارد دالر تخمین شده است اما خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت می‌گوید، که در نبود امنیت و موجودیت فساد سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ نیستند.
شمروز‌خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می‌گوید، که تا هنوز هیچ نهاد مالی حاضر به پرداخت قرضه نشده اند و تلاش ها برای گرفتن وام سهل و دراز مدت از نهاد های بزرگ مالی به شمول بانک ها جریان دارد.
یادآوری می کنیم، که بخش زیاد از سرمایه گذاری جدید حکومت در بخش کشاورزی،انرژی و مسکن صورت خواهد گرفت و تا حال برای دریافت وام با صندوق توسعه یی کویت،امارت،عربستان و بانک توسعه‌ی اسلامی گفتگو شده است.    

مرتبط:

خوشبینی بانک انکشاف آسیایی از رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019
هزینه تونل جدید سالنگ را بانک توسعه آسیایی پرداخت می کند
بانک توسعه آسیایی درباره بحران آب در کابل هشدار داد
کمک دومیلیارد دالری بانک توسعهٔ آسیایی به افغانستان
سرمایه گذاری 3 میلیاردی بانک توسعه آسیایی در افغانستان
بانک توسعه آسیایی برای نیروگاه برق خورشیدی کابل 44 میلیون دالر کمک می کند
کمک 76 میلیون دالری اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی برای مصوونیت غذایی
کمک 31 میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی برای سروی و دیزاین تونل سالنگ
بانک انکشاف آسیایی در بخش ارتقای ظرفیت برق در افغانستان کمک میکند
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر