افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنان اش گفت که در سال جاری بودجه زیاد برای پوهنتون زابل اختصاص یافته است، و تعمیر اداری و کتابخانه آن ساخته می شود و نام پوهنتون زابل بنام میرویس نیکه نامگذاری خواهد شد.

به گزارش اسپوتنک، به نقل ازدفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جریان سفرش به ولایت زابل با داستادان دانشگاه زابل،معلمین،جوانان و شماری از نمایندگان نهاد های مدنی دیدار کرد.
رئیس جمهور غنی در صحبت هایش، با اشاره به پروسه صلح گفت که صلح می آید، زیرا برای آن تمام شرایط فراهم شده است و می خواهیم که در آینده نزدیک در خصوص یک چارچوب عمومی صلح به توافق برسیم.
همچنان اشرف غنی خاطرنشان کرد که خط رن وی میدان هوایی زابل احداث خواهد شد و امکانات ولایت درجه دوم برای تان فراهم می گردد و به منظور اعمار بند توری، به وزارت آب و انرژی هدایت خواهم داد.

مرتبط:

سفر اشرف ‌غنی پس از حملۀ مرگبار به پکتیا
رئیس جمهور غنی به خوست سفر کرد
وقوع حادثه دردناک در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ولایت لغمان
سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بادغیس
اشرف غنی به غزنی سفر کرد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر