01:29 16 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مقام های وزارت معارف و کمیته ناروی مهاجرین در افغانستان، به مصوونیت مکاتب در جریان برگزاری انتخابات پیش رو تاکید کرده اند.

به گزارش اسپونتیک، به نقل از کودک خبر، داکتر محمد میرویس سرپرست وزارت معارف و کریستوفرنیامندی رئیس این کمیته میگوید که برای تامین مصوونیت مکاتب،دانش آموزان، و آموزگاران، وزارت معارف در انتخابات پیش رو باید بی طرفی خود را حفوظ کند.
چندی پیش به گزارشی از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف گفته بود که در جریان سال گذشته میلادی و در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی، میزان حملات بر مکاتب سه برابر با گذشته افزایش داشته است.
یونیسف استفاده از مکاتب را به عنوان مراکز رای گیری و ثبت نام انتخابات دلیل اصلی افزایش حملات میداند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر