11:43 15 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 00
ما را در دنبال کنید

نتایج کانکور سال ۱۳۹۸ دیروز اعلان شد. اول نمره امتحان کانکور امسال، احمد راشد فارغ لیسه افغان ترک هرات است که با گرفتن ۳۵۰٫۲۵۱ نمره به دانشکده طب دانشگاه هرات راه یافته است.

امسال بيش از ١٧٤ هزار تن درآزمون های کانکور  شركت كردند و بيش از ٦٧ هزار تن به نهادهاي تحصيلات عالي و بيش از سي هزار تن در به نهادهاي تحصيلات نيمه عالي راه يافته اند و ٢٠ هزار تن بي نتيجه مانده اند. از میان آنها احمد راشد فارغ لیسه افغان ترک هرات است که با گرفتن  ۳۵۰٫۲۵۱ نمره به دانشکده طب دانشگاه هرات راه یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر