01:00 06 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1113
ما را در دنبال کنید

حملات انتحاری دیروز در کندهار در پاکستان سازماندهی شده است.

اسپوتنیک به نقل از منبع آگاه، حمله تروریستی که دیروز در حوزه پنجم شهر کندهار انجام شد، توسط تروریستان مربوط به یک مرکز تروریستی واقع منطقه چمن، پاکستان راه اندازی شده بود.

جریان حمله تروریستان به شکل منظم توسط شخص به نام ملا آغا، از پاکستان سوق، اداره و رهبری می شد.

جریان مکالمات میان تروریستان عامل این حمله و آمران شان در پاکستان سند انکار نا پذیر حضور، فعالیت و رهبری حملات تروریستی در خاک ما از آنطرف خط یعنی از پاکستان می باشد. چنین اعمال تلاش های جاری که برای صلح در جریان است به خطر مواجه ساخته و هویت و نیت تروریستان را بحیث یک گروه اجیر بیشتر آشکار می سازد.

یک بار دیگر ثابت شد که طالبان بخاطر منافع دیگران می جنگند و رهبری فعالیت های شان خارج از کشور صورت میگیرد.

موضوع تحت کار جدی ما قرار دارد و در زود ترین فرصت جزئیات مزید را به هموطنان شریف خود ارائه می نماییم.

اما طالبان این ادعا دولت را رد نموده است.

حارث جبران، مسوول نشرات امنیت ملی.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر