23:59 20 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
100
ما را در دنبال کنید

دوکتور محمد لطیف بهاند، سفير افغانستان در فدراسيون روسيه، قوماندان گروپ فارغ التحصيلان پوليس افغان از شهر کازان روسيه را تقدير کرد.

به گزارش اسپوتنیک، اولين گروپ پوليس افغان که چند روزقبل از انستيتوت حقوق وزارت امور داخله روسيه در شهر قازان فارغ شده بودند با سفير افغانستان مقيم مسكو و تورن جنرال محمد شریف اکرم اتشه نظامی افغانستان در روسیه ديدار نمودند.

در اين ملاقات دوكتور بهاند،  آمر اين گروپ دوم سارن امين الله زيارمل را تقدير نمود.

دوکتور بهاند در ارتباط تربيه کادرهای پوليس افغان در روسيه گفت: "افغانستان درين مراحل حساس تاريخی به صفوف ارگانهای حراست حقوق اشد ضرورت دارد ، تا در مقابل تروريزم بين المللی در هر ابعاد وشکل که عرض وجود مينمايد، بايد مردانه وار مبارزه کرد".

قابل ياد آوريست، که اولين گروپ سه نفري درسال 1357غرض تحصيلات عالی دررشته پوليس به اکادمی وزارت داخله اتحاد شوروی سابق معرفى گرديد و اين سلسله در سال 1371 قطع شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر