افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

مسئولان بیمارستان ملکی پروان می گوید که براساس آماری که آنان همه روزه از بخش های مختلف این بیمارستان دریافت می کنند، پرونده های خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است.

به گزارش اسپونتیک، به نقل از سلام وطندار، عبدالقاسم سنگین، رئیس بیمارساتن یکصد بستر ملکی پروان از افزایش خشونت های خانواده گی علیه زنان سخن می زند و می گوید که براساس آمارهای ثبت شده در این بیمارستان، خشونت علیه زنان در این ولایت 25 درصد افزایش یافته است.

اما شاه جان یزدان پرست، رئیس امور زنان پروان می گوید که پرونده هایی که در این ریاست به ثبت رسدیه است، هیچ تفاوتی نسبت به سال پار نکرده است.

رئیس نوری، مسول دفتر رسانه های فرماندهی پولیس می گوید که از آغاز سال 1398 تا کنون 12 پرونده در این اداره به ثبت رسیده است، پس از پی گیری به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.

هر چند که ماه یکبار نشست های گروهی از سوی حکومت محلی پروان به حضور نهادهای مختلف زیر نام جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان برگزاری می شود، معلوم است که این نشست ها در کاهش آمار خشونت علیه زنان کارساز نبوده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر