19:06 31 مارچ 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

امنیت ملی افغانستان سه روز پیش از حمله طالبان بر دفترش او را آگاه ساخته بودند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، آقای صالح می گوید که 30 تن که 22 تن آنها اعضای روند سبز بودند، جان باختند.

این حمله جان دو تن از اعضای خانواده امرالله صالح نیز گرفت.

مهاجمان چند تن از نزدیکترین چهره ها نزدیک به امرالله را در دفتر کارش نشسته بودند، با گلوله گشتند.

آقای صالح در باره چگونگی حمله گفت:«زمانی که اینجا موضع گرفتند چهار پنج دقیقه بعد که ترورستان اینجا آمدند و می‌خواستند بالا شوند و ما همرایشان ۵۵ دقیقه برخورد کردیم و من بودم، همایون، عالم و امین بود و همان کسی که اینجا همرایشان برخورد کرد زخمی است.»

وی می گوید یکی از محافظین اش که زخمی شده بود از طبقه سوم به پایان پرتاب کردند.

امرالله صالح گفت:« من به هیچ صورت حدس نمی‌زدم که اینها (هراس‌افگنان) بخاطری حمله بالای من از یک لاری بم استفاده کنند و من فکر می‌کننم که چند دلیل برای حمله برای من است و یک دلیل این است که اینها (هراس‌افگنان)  می‌خواهند ارادۀ تمامی انسان‌ها را که برضد پاکستان به حیث یک کشور استاده نیستیم بل بر ضد مداخله آن استاده هستیم میخواهند آنها را از بین ببرند و حذف کنند.»

آقای صالح می گوید که شش تن از همکارانش که آموزش های مسلکی را یده بودند نزدیک به یک ساعت با ماجمان دردگیر بودند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را به گردن نگرفته است اما آقای صالح طالبان را مسئول این حمله می داند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر