13:44 05 دسمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
101
ما را در دنبال کنید

امریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقات و بررسی موجودیت سربازان معلوم شد که 42 هزار سرباز در قوای مسلح افغانستان ناموجود است.

اسپوتنیک به نقل از تسنیم، «جان سپکو» قطعه خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) طی گزارشی اعلام کرد که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقایسه با سال گذشته حدود  10 درصد یعنی 42 هزار نفر کاهش یافته ‌اند.

سیگار با استناد به اطلاعات قوماندانی «حمایت قاطع» تاکید کرد که تعداد سربازان ناموجود در نتیجه تحقیقات و بررسی موجودیت سربازان و حذف سربازان ناموجود با استفاده از تکنالوژی بیومتریک برای سرشماری نیروها بدست آمده است.

سپکو اظهارداشت: شماریدن نیروها دلیل دارد امریکا و متحدین اش تلاش دارند تا فرصت‌ برای مقامات امنیتی فاسد افغان ندهند و از گزارشات نادرست حضور نیروها به منظور دریافت مبالغ مالی جلوگیری شود. 

اما سربازس ویژه امریکا مشخص نکرد که چه تعداد مربوط به حذف سربازان ناموجود نیروهای افغان می شود و چه تعداد آن مربوط به تلفات و یا ترک خدمت نیروهای امنیتی از وظیفه‌هایشان می گردد.

وجود سربازان ناموجود یا سایه، نظامیانی اند که در فهرست حقوق (معاش) وجود دارند اما عینی وجود ندارند، این ههمه باعث بر هم خوردن محاسبات مقامات امنیتی و ضربات شدیدی به نیروهای امنیتی افغان شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر