20:23 22 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در کابل با «توانمند سازی والدین برای تغذیه از شیر مادر» در حضور داشت نمانیده گان کمک کننده و برخی از مقام های حکومت در ریاست اجرائیه تجلیل بعمل آمد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از آریانا نیوز، رئیس اجرائیه کشور می گوید که زمانیکه که ارزش شیرمادر برای صحت کودکان ذهنیت سازی نشود، بسیار دشوار خواهد بود تا تغذیه با شیر مادر رقم بلند را در افغانستان پیدا کند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید: « شیرمادر یکی از تحفه های خداوندی است و هیچ شیری جاگزین شیر مادر شده نمی تواند و طفل نوزاد اگر از شیر مادر مستفید شود دریک ماه سی درصد از مرگ و میر جلوگیری می شود و همین ترتیب کاهش به میان می آید.»

سپوژمی وردگ، معین وزارت امور زنان، می گوید، « مسوولیت همه است تا در گسترش تغذی کودکان با شیر مادر تلاش کنند و باید زمینه ها برای عملی شدن این هدف بیشتر شود و توجه به مادر توجه به کودک است و در کشور توجه به ملت و کشور است.»

با این حال مسئولان وزارت صحت تاکید دارند که برای نهادینه شدن فرهنگ تغذیه با شیر مادر پشیرفت های صورت گرفته است، در سال گذشته چهل درصد کودکان با شیر مادر تغذیه شدند اما این رقم امسال به شصت و سه درصد رسیده است که سبب جلوگیری از مرگ میرکودکان در کشور شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر