19:07 31 مارچ 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1252
ما را در دنبال کنید

پس از رسانه یی شدن نامه ی سرگشاده رحمت الله نبیل به امرالله صالح مبنی بر ترک گفتن تیم انتخاباتی رییس جمهور غنی، اکنون وی در صفحه ی فیسبوک خود پاسخ جدی نوشته است.

به گزارش اسپوتنیک، در پیام صالح به نبیل آمده است: «من در چهار عرصه اساسی با رییس جمهور غنی کار میکنم تا افغانستان را از این وضعیت نجات دهیم. پس به این صورت دوستان من نگران من نباشند. من وقتی از خواب بلند میشوم و اولین سجده ام را ادا میکنم متوجه میشوم که قرار است یک روز دیگر را با ثمر و با فیض در خدمت ملتم باشد. آنچه نیاز داریم اتحاد بیشتر و تحکیم نظام است تا از گسترش سرطانی تروریست ها و ویروس افراطیت خشن جلوگیری نماییم . با ما باشید و بیایید دولت را بهتر بسازیم.»

صالح همچنان به گونه ی کنایه گونه به نبیل گفته است که تنها راه برای نجات از بحران کنونی، تقویت نظام جمهوری در افغانستان است و اگر تلاش ها برای ضعیف سازی این نظام سیاسی در کشور صورت گیرد، در واقع افراد و اجتماع کشور سخت آسیب می بینند. نبیل در نامه اش از امرالله صالح خواسته بود تا از تیم غنی کنار برود، زیرا این تیم در حال حاضر غرق در فساد و چالش های دیگر است و این مسأله سبب گردیده تا شعارهای دولت سازی و همچنان ارایه ی خدمات به شهروندان کشور به حاشیه قرار گیرد.  نبیل همچنان گفته بود که بودن در این تیم سبب بدنامی های بیشتر صالح می شود.

رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک نامه سرگشاده به امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی، تمامی انتقادهایی را که آقای صالح در چند سال گذشته از آقای غنی و نزدیکانش داشته است، یک به یک شمرده و از صالح خواسته تا پیش از آنکه صدای وطن دوستی اش در لجن زار مجازی برای همیش خاموش شود به دسته انتخاباتی وطن دوست بپیوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر