04:20 13 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور در دیدار با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور هشدار داده که هیچ موافقت نامه صلحی که در آن هویت نظامیان افغانستان تضمین نشود، برایش قابل قبول نیست.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور اشرف غنی می گوید: “هر کسی که فکر می‌کند دوران داکتر نجیب را بالای نیروهای امنیتی تکرار می‌کند، خواب و خیال است.”

او در دیدار با نیروی امنیتی در وزارت دفاع می گفت: “ما زمینه صلح را ما برابر ساختیم، اما هر نوع صلح برای ما قابل قبول نیست، صلحی را قبول نداریم که باعث نابودی بیرق ما شود”.

اشرف غنی تاکید کرده است که جز پرچم سه رنگ افغانستان، پذیرش پرچم دیگری وجود ندارد و جمهوری اسلامی هم خط سرخ این گفتگوهای صلح است.

این در حالی است که رئیس جمهور از کارکرد نیروهای امنیتی سپاسگزای می کند و می گوید که این نیروها در سال جاری چهار موج بزرگ حملات دشمن را مهار کرده اند.

غنی وعده می دهد که در شش هفته ی آیده، برای پیلوت های نیروهای هوایی و مسوولین نهادهای امنیتی و دفاعی کشور نمرات زمین رهایشی توزیع خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر