06:24 06 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پنتاگون به ناتو و نیروهای خارجی در افغانستان توصیه کرده که طرحی هدفمندی را برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان و سنجش توانایی آنان روی دست بگیرد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که نیروهای افغان آموزش‌های مؤثری را برای انجام عملیات‌ هوایی ندیده‌اند و بدون نیروهای خارجی قادر به رهبری این عملیات‌ نخواهند بود.

پنتاگون با نشر گزارشی که از سوی ناظران این وزارت تهیه شده، گفته‌است که ناهماهنگی نیروهای افغان در ماموریت‌های هوایی خطر بحرانی‌شدن وضعیت را در خارج از میدان‌های هوایی، به‌دنبال دارد.

در این گزارش آمده‌است که عدم هماهنگی میان افسران نیروی هوایی افغانستان می‌تواند سبب عملیات‌ ناموفق هوا به زمین و همچنین افزایش تلفات غیرنظامیان ناشی از این عملیات‌ شود.

در این گزارش همچنین گفته‌شده که برنامه درسی و مشورتی برای نیروهای افغان که از سوی پیمانکاران ارائه می‌شود نیز کافی و مؤثر نیست و به تفصیل بیان نمی‌شود.

پنتاگون به ناتو و نیروهای خارجی در افغانستان توصیه کرده که طرحی هدفمندی را برای تقویت این نیروها و سنجش توانایی آنان روی دست بگیرد.

این در حالی است که به‌دنبال فعال‌شدن بازوی هوایی ارتش ملی، آمار کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی به‌‌صورت قابل توجهی افزایش یافته‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر